Илинденски период

ЦРЕШОВО ТОПЧЕ

ЦРЕШОВО ТОПЧЕ

ЦРЕШОВО ТОПЧЕ Црешовото топче било изработувано непосредно пред и во текот на Илинденското востание и претставува симбол на непокорот и стремежот на македонскиот народ за слобода и самостојност. Од воен аспект овие дрвени топови немале особено значење и не можеле да се споредат со силната османлиска топовска артилерија, но психолошкиот ефект суштински влијаел врз борбениот […]

ЦРЕШОВО ТОПЧЕ Read More »

МАНИФЕСТ НА КРУШЕВСКАТА РЕПУБЛИКА Прокламација на слобода и еднаквост

МАНИФЕСТ НА КРУШЕВСКАТА РЕПУБЛИКА – Прокламација на слобода и еднаквост

МАНИФЕСТ НА КРУШЕВСКАТА РЕПУБЛИКА Прокламација на слобода и еднаквост Крушево Идејните принципи на револуционерната власт добиле најочевиден израз во Крушевскиот манифест, кој претставува документ за целите и задачите на револуцијата, за нејзините демократски стремежи, кои воделе кон братска слога и единство меѓу народите. Преку овој повик упатен до населението во околните муслимански села биле прокламирани

МАНИФЕСТ НА КРУШЕВСКАТА РЕПУБЛИКА – Прокламација на слобода и еднаквост Read More »

ГРАДЕЊЕ НА РЕВОЛУЦИОНЕРНАТА ВЛАСТ Демократски принципи

ГРАДЕЊЕ НА РЕВОЛУЦИОНЕРНАТА ВЛАСТ – Демократски принципи

ГРАДЕЊЕ НА РЕВОЛУЦИОНЕРНАТА ВЛАСТ Демократски принципи Највисоката задача на револуцијата била исполнета со градењето на Републиката и власта во неа што била поставена врз длабоко демократски принципи, единство и еднаква застапеност на сите националности во нејзините органи. Воената власт ја презел востаничкиот штаб. Највисок орган на цивилната власт бил Советот на Републиката, составен од шеесет

ГРАДЕЊЕ НА РЕВОЛУЦИОНЕРНАТА ВЛАСТ – Демократски принципи Read More »

КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА Прва република на Балканот

КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА – Прва република на Балканот

КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА Прва република на Балканот Крушево Илинденското востание го доживеа својот зенит во ослободено Крушево, каде што била воспоставена востаничка власт позната како Крушевска Република. Формирањето на оваа прва и долго време единствена република на Балканот, чиј идеолог и претседател бил Никола Карев, било резултат на солидната организација и успешното изведување на востанието во

КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА – Прва република на Балканот Read More »

ИЛИНДЕНСКО ВОСТАНИЕ Борба за слобода

ИЛИНДЕНСКО ВОСТАНИЕ – Борба за слобода

ИЛИНДЕНСКО ВОСТАНИЕ Борба за слобода Илинденското востание, кое започнало на 2 август 1903 година, ја претставува славната епопеја на револуционерната борба на македонскиот народ со сопствени сили да извојува слобода и независност. За почетокот на востанието била известена и светската јавност преку Декларација во која биле изнесени причините и целите на востанието. Истовремено ГШ на

ИЛИНДЕНСКО ВОСТАНИЕ – Борба за слобода Read More »

ГЕМИЏИИ

ГЕМИЏИИ Спомените на една генерација Македонци организирани во револуционерен кружок, познати како „гемиџии“, се нераскинливо поврзани со историските премрежиња на вековната борба на македонскиот народ за извојување национална и социјална слобода. Идејно единствени и посветени на делото овие млади анархисти по цена на најскапи жртви – нудејќи ги сопствените животи – сметале дека преку својот

ГЕМИЏИИ Read More »

ОРУЖАРСТВО

ОРУЖАРСТВО Прашањето за формирање и вооружување на воените сили на Македонската револуционера организација, кое се наметнало уште од нејзиното создавање во 1893 година, во периодот непосредно пред почетокот на Илинденското востание избило во прв план и прераснало во главна задача на организацијата. Вооружувањето се вршело преку највисоките органи на ТМОРО, а се одликувало со: организирано

ОРУЖАРСТВО Read More »

СМИЛЕВСКИ КОНГРЕС – Конгрес на Битолскиот револуционерен округ

СМИЛЕВСКИ КОНГРЕС Конгрес на Битолскиот револуционерен округ Одлуката за востание во Битолскиот револуционерен округ била изгласана на Окружeн конгрес кој се одржал во битолското село Смилево од 2 до 7 мај 1903 година под претседателство на Даме Груев, кој бил ополномоштен од Централниот комитет во Солун да го претставува на Конгресот. Во врска со одлуката

СМИЛЕВСКИ КОНГРЕС – Конгрес на Битолскиот револуционерен округ Read More »

СОЛУНСКИ КОНГРЕС – Одлука за сеопшто востание

СОЛУНСКИ КОНГРЕС Одлука за сеопшто востание Општиот конгрес на Тајната македонско-одринска револуционерна организација (ТМОРО), кој се одржал во Солун во периодот меѓу 2 и 4 јануари 1903 година, отворил нова судбинска страница во историјата на македонскиот народ. Под влијание на последиците од врховистичките провокации со т.н. Горноџумајско „востание“ и Јанковата „востаничка“ провокација во Југозападна Македонија

СОЛУНСКИ КОНГРЕС – Одлука за сеопшто востание Read More »

Scroll to Top
Skip to content