Публикации

Каталог 2024

Матеја Матевски

Каталог 2024

Македонија во Илинденскиот период автор Даниела Митевска
Каталог 2023

Омаж за Анте Поповски
автор: м-р Данијела Трајкова Крстиќ

Каталог 2023

Македонија во Прва светска војна автори Даниела Николова и Даниела Митевска

Сојуз на борците од НОАВМ и граѓаните поддржувачи 1948-2023 автори: Александар Литовски, Љубица Јанчева


Монографија 2023

Сојуз на борците од НОАВМ и граѓаните поддржувачи 1948-2023 автори: Александар Литовски, Љубица Јанчева

Музејски раритети автори Даниела Николова и Даниела Митевска

Каталог 2021

Музејски раритети автори Даниела Николова и Даниела Митевска

Каталог 2021

Градење на македонската државност, 75 години потоа автори Даниела Николова и м-р Данијела Трајкова Крстиќ

Каталог 2023

Каталог 2023

Од чета до армија автори Бојан Трпевски, Анче Илиевска, Дарко Трпевски и Владо Кузмановски

Каталог 2020

Каталог 2020

155 години од раѓањето на Ѓорче Петров, култура-традиција-историја автори Анче Илиевска и Бојан Трпевски

Музејска сликовница 2020

Музејска сликовница 2020

Зад големата мисла автори Ана Вишинова и Даниела Митевска

Каталог 2019

Каталог 2019

Европската мода на црногорскиот двор - Рефлексии

Каталог 2019

Каталог 2019

15 години, Фотографии од Сараево 1996/2011 на Џим Маршал

Водич 2018

Водич 2018

Отворени музеи Автори: д-р Јасмина Трошанска, дипл. деф. Ана Шикалеска, м-р Данијела Трајкова-Крстиќ

Каталог 2018

Каталог 2018

Спомени од Првата светска војна Автор м-р Данијела Трајкова-Крстиќ

Водич 2018

Водич 2018

Минато на дланка Музејски водич за слепи и слабовидни лица

Каталог 2015

Каталог 2015

Музејот пријател на децата Автор: Данијела Трајкова-Крстиќ

Каталог 2018

Каталог 2018

Пет години музејска едукација Автори: Ана Вишинова и Даниела Митевска

Каталог 2016

Каталог 2016

Пет години Музеј на македонската борба Избор на текст: м-р Маја Миноска-Павловска, д-р Бранислав Светозаревиќ

Монографија 2012

Монографија 2012

НУ Музеј на македонската борба за државност и самостојност

Каталог 2014

Каталог 2014

Слики со историска тематика во Музејот на македонската борба Автор: д-р Владимир Величковски

Каталог 2012

Каталог 2012

НУ Музеј на македонската борба за државност и самостојност - Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим Избор и подготовка: д-р Зоран Тодоровски

Каталог 2012

Каталог 2012

НУ Музеј на македонската борба за државност и самостојност - Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим Избор и подготовка: д-р Зоран Тодоровски

Scroll to Top
Skip to content