ПРВА СВЕТСКА ВОЈНА 1914 – 1918

Првата светска војна (1914 -1918) претставува значаен настан од нашата, но и европската историја и меморија. Преку различните типови и форми на пишана меморија-музејски артефакти, фотографии, документарен наративен материјал ќе ве запознаеме со тивките сведоштва за војната на сите засегнати директни и индиректни учесници во неа…

23
Месеци
0 +
Нации
15000000
Ранети
15000000
Мртви

Светот и Балканот

Генеза и почеток

МАКЕДОНИЈА ВО ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА

МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

КРСТОПАТ НА СВЕТСКИТЕ ПАТИШТА

ОРУЖЈЕ И ВОЕНА ОПРЕМА

ИНОВАЦИИ И МОДИФИКАЦИИ

МАКЕДОНСКИ ФРОНТ 1915 – 1918

РОВОВСКА УМЕТНОСТ

НИЗ ОБЈЕКТИВОТ НА БРАЌАТА МАНАКИ

ПРВИТЕ БАЛКАНСКИ СНИМАТЕЛИ

Scroll to Top
Skip to content