Замисли го животот во минатото

Продолжуваме со постојаната едукативна програма во нашиот музеј. На 28 и 29 март 2023, учесници на работилницата „Замисли го животот во минатото“ беа учениците од второ одделение од  ООУ Блаже Конески од Скопје. Тие се запознаа со предметите и начинот на живеење на луѓето во минатото преку презентација во етно куќичката која е дел од постојаната музејска поставка. Потоа во релаксирана атмосфера ја израазија својата креативност со боенките подготвени од музејските едукатори.

Со овој вид на работилници  настојуваме музејот повеќе да ги отвори вратите за децата, а музејската едукација  постојано да го развива пристапот и важноста од секаков вид на учење во музејот кон различни целни групи.

Scroll to Top
Skip to content