Во фокусот

Реализиран проектот „ФОКУС“

НУ Музеј на македонската борба за самостојност го реализира проектот „ФОКУС“ (FOCUS-Fostering Of Capacities for Unique Senses experience for visitors). Проектот, поддржан од Балканска музејска мрежа ( Balkan Museum Network) преку програмата за мали грантови и Хедли траст од Велика Британија, наскоро ќе промовира десет тактилни слики, со цел доближување на предметите од постојаната музејска […]

Реализиран проектот „ФОКУС“ Read More »

Проект фокус

Проект „ФОКУС“ (FOCUS-Fostering Of Capacities for Unique Senses experience for visitors) Проектот „ФОКУС“ (FOCUS-Fostering Of Capacities for Unique Senses experience for visitors) презентира 10 предмети од постојаната музејска поставка со цел нејзино доближување до слабовидните и лицата со оштетен вид. Проектот е поддржан од Балканска музејска мрежа (Balkan Museum Network) преку програмата за мали грантови

Проект фокус Read More »

Scroll to Top
Skip to content