Музејски раритети

Столче

Столче

Влезен број: 82 Датирање: почеток на XX век Материјал: дрво Функција: применета и украсна Занаетчиска изработка Димензи: горно ниво: широчина: 58 см; висина: 70 см; долно ниво: широчина: 50 см; висина: 35см

Столче Read More »

Везме

Везме

Везме – кутија за крпче со масло за подмачкување на оружјето Инвентарен број: И/82 Датирање: XIX и XX век Материјал/техника: месинг со ремче, рачна изработка Димензии: ширина 4 см, висина 5 см, висина на декорација на капак 2,3 см Везмето спаѓа во групата воена опрема што се користела за чување платнено крпче и масло за

Везме Read More »

Волнен килим

Волнен килим

Инвентарен број: Е/476 Датирање: почеток на XX век Материјал/техника: ткаен на широк хоризонтален разбој Димензии: должина 395 см; ширина 342 см Пиротски килим од една дипла. Широко геометризираното поле на килимот е украсено со ситна орнаментика и најзастапена е формата ромб. Во централниот дел симетрично е вткаена ромбоидна орнаментика со вегетациски елементи што личат на

Волнен килим Read More »

Паласка, фишеклија, кутија од месинг

Паласка, фишеклија, кутија од месинг

Инвентарен број: И/25 Датирање: XIX и XX век Материјал/техника: месинг, рачна изработка, техника на гравирање и исчукување Димензии: 9 х 8 см Паласката е рачно изработена кутија од месинг. Има правоаголна форма, а на средина е издигнат кружен дел во форма на јадро со заоблена кружна декорација. Од него излегуваат четири подебели линии што личат

Паласка, фишеклија, кутија од месинг Read More »

Салма

Салма

Инвентарен број: И/3 Датирање: околу XV век Должина: 80 см Должина на синџирот со каменот: 30 см Материјал: челик, месинг и камен Рачна изработка Салмата е средновековна палка што спаѓа во групата ладно рачно ударно оружје. Изработена е од челик. На врвот е закачен синџир на кој во долниот дел има камен. Завршниот дел на

Салма Read More »

Арбија

Арбија

Инвентарен број: И/48 Должина: 40 см; должина на цевка: 37,5 см; должина на алка: 5 см Материјал: челик и месинг Арбијата е надворешен дел на пиштолите и на пушките на кремен. Најчесто е зацврстена на долниот дел на главната цевка на оружјето. Тоа е челична права цевка што во горниот дел завршува во дршка. Горниот

Арбија Read More »

Пиштол кременарка, сребрена которка

Пиштол кременарка, сребрена которка

Инвентарен број: И/54 Датирање: средина на XVIII век Должина: 52 см Материјал: метал со сребрена луксузна гравура Рачна изработка Кубура на кремен, спаѓа во група огнострелно оружје. Има мазна цевка што во долниот дел е фасетирана со месингова алка богато украсена со стилизирани цветни мотиви. Во предниот дел е прицврстена арбија со вретенеста форма. Механизмот

Пиштол кременарка, сребрена которка Read More »

Чаура од граната во форма на вазна

Чаура од граната во форма на вазна

Чаура од граната во форма на вазна со натпис Monastir 1914-1915 Влезен број: 2545 Декорацијата била изведена со техника на исчукување или врежување. Покрај поединечни вегетациски мотиви, имало и приказ на женски и на машки фигури, најчесто униформирани. На одделни предмети биле изведени христијански мотиви или прикази на христијански светци. Тоа укажува дека месингот и

Чаура од граната во форма на вазна Read More »

Пиштол кременарка, тип кубура

Пиштол кременарка, тип кубура

Инвентарен број: И/7 Датирање: средина на XIX век Должина: 51 см Материјал: месинг Рачна изработка Кубурата спаѓа во групата огнострелно оружје, со механизам на палење со кремен. Се состои од челична цевка на која има една месингова алка што ја зацврстува арбијата. Дршката е тенка, малку свиткана надолу и завршува во форма на конус. Предниот

Пиштол кременарка, тип кубура Read More »

Scroll to Top
Skip to content