На линија на фронтот

Едукативна  музејска работилница за животот на војниците и цивилното население на македонскиот фронт за време на Првата светска војна, којашто траела од 1914 до 1918 година. Преку  презентација на музејските едукатори учесниците ќе се запознаат за дотогаш најголемата империјалистичка војна во светот. Во завршниот дел на работилницата преку интересни прашања и игра, учесниците ќе имаат можност да го проверат своето знаење.

Scroll to Top
Skip to content