Проекти и активности

Шлем

Минато на дланка

Инклузивниот водич низ музејската поставка Минато на дланка, е проект што го сработивме во 2018 и 2019 година заедно со нашите пријатели од Државното училиште за деца и млади со оштетен вид Димитар Влахов од Скопје и Сојузот на слепи лица, а поддржан од малите грантови на Балканската музејска мрежа. Преку 13 тактилни предмети ја […]

Минато на дланка Read More »

Proekt fokus

Проект „ФОКУС“ (FOCUS-Fostering Of Capacities for Unique Senses experience for visitors)

Проектот „ФОКУС“ (FOCUS-Fostering Of Capacities for Unique Senses experience for visitors) презентира 10 предмети од постојаната музејска поставка со цел нејзино доближување до слабовидните и лицата со оштетен вид. Проектот е поддржан од Балканска музејска мрежа (Balkan Museum Network) преку програмата за мали грантови и Хедли траст од Велика Британија. На панели со димензии 100

Проект „ФОКУС“ (FOCUS-Fostering Of Capacities for Unique Senses experience for visitors) Read More »

Scroll to Top
Skip to content