Пушка на кремен – тип „Џефердар“

Пушка на кремен – тип „Џефердар“ Инвентарен број: И/29 Материјал: челик, месинг, седеф Рачна изработка Пушката од типот „Џефердар“ спаѓа во групата огнострелно оружје. На долниот дел на цевката е зацврстен набивач – дел што се користел за ставање барут со кој се палел кременот. На цевката има три декоративни алки. Мазната цевка и кундакот се споени со сребрен декоративен дел. Пушката завршува со кундак, украсен со раскошни седефни форми.

Пушка на кремен - тип „Џефердар“

Scroll to Top
Skip to content