Бесплатен влез за Светскиот ден на спомениците и локалитетите

Во чест на Светскиот ден на културното наследство, 18 април, (Ден на спомениците и локалитетите), кој се одбележува на иницијатива на УНЕСКО уште од 1982 година, влезот во Музејот на македонската борба за самостојност, Скопје ќе биде бесплатен за сите посетители.

18 април е предложен од Меѓународниот совет за споменици и локалитети (ИКОМОС) во 1982 година и официјално признат од Генералното собрание на УНЕСКО за време на неговата 22-та генерална конференција во 1983 година.

Примарната цел на овој ден е да се подигне свеста за огромната разновидност на културното наследство ширум светот, нагласувајќи ја неговата ранливост и неопходните напори за негова заштита и зачувување. Преку различни активности, како што се посети на споменици и локации на наследство, конференции, тркалезни маси и објавување написи во весници, луѓето на глобално ниво се вклучуваат во дискусии и акции насочени кон зачувување на нашето заедничко културно наследство.

Scroll to Top
Skip to content