Едукативни работилници Запознај го животот во минатото и На линија на фронтот

Во тек се едукативни работилници наменети за учениците од основните училишта. ЗАПОЗНАЈ ГО ЖИВОТОТ ВО МИНАТОТО е едукативна работилница во традиционалнаѕа куќичката во музејската поставка, каде учениците имаат прилика да се запознаат со предметите и начинот на живеење на нашите предци во минатото. НА ЛИНИЈА НА ФРОНТОТ е едукативна музејска работилница за животот на војниците […]

Едукативни работилници Запознај го животот во минатото и На линија на фронтот Read More »