Февруарскиот поход и Михајло Апостолски

За личните музејски предмети изложени во Музејот на македонската борба, биографијата на генерал Михајло Апостолски и повеќе за Февруарскиот поход од 1944 година. Личните музејски предмети се заедничко културно наследство. Во форма на материјално сведоштво единствено тие имаат моќ самостојно да раскажат повеќе или помалку познати факти за одреден историски настан или личност и преку својата […]

Февруарскиот поход и Михајло Апостолски Read More »