Панел-дискусија за збогатување на македонскиот јазик

Панел-дискусија „Зборообразување – нови димензии на македонскиот јазик“, на која главен фокус беше зборообразувањето како главен начин за креативно збогатување на македонскиот јазик, одржана на 2 април 2024 година.

Scroll to Top
Skip to content