Информации од јавен карактер

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР (БАРАЊА И ОДГОВОРИ)

  • Годишен извештај 2023 (преземи .PDF)
  • Барање и одговор за слободен пристап до информации ЈН архитектонски проект (преземи .PDF)
  • Барање и одговор за слободен пристап до информации избрани и именувани лица, обем и состав на управни одбори (преземи .PDF)
Scroll to Top
Skip to content