Завршен концерт на фестивалот „Кларифест-Скопје 2024“

Завршен концерт на меѓународниот фестивал за кларинет „КЛАРИФЕСТ-Скопје 2024“, со гости од Полска и САД се одржa на 7 април 2024.

Scroll to Top
Skip to content