Бесплатен влез во чест на 18 мај, Меѓународниот ден на музеите

Го славиме Меѓународниот ден на музеите, 18 мај, ден кој од 1977 година, се одбележува од Меѓународниот совет на музеите ИКОМ (ICOM) како Меѓународниот ден на музеите.  Целта на Меѓународниот ден на музеите е да се подигне свеста за фактот дека, „Музеите се важно средство за културна размена, збогатување на културите и развој на меѓусебно разбирање, соработка и мир меѓу народите“.

За таа цел влезот во НУ Музеј на македонската борба за самостојност на 18 мај, сабота, ќе биде слободен.

Годинава музеите ги покануваат луѓето да го преиспитаат образованието и да замислат иднина каде што споделувањето знаење ги надминува бариерите, каде што иновациите се обединуваат со традицијата.

Музеите служат како динамични образовни центри, поттикнувајќи ја љубопитноста, креативноста и критичкото размислување. Во 2024 година, го признаваме нивниот придонес во истражувањето, обезбедувајќи платформа за истражување и ширење на нови идеи. Од уметност и историја до наука и технологија, музеите се витални простори каде образованието и истражувањето се спојуваат за да го обликуваат нашето разбирање за светот.

Секоја година од 2020 година, Меѓународниот ден на музеите се фокусира на целите за одржлив развој на Обединетите нации. Годинава се осврнуваме на следните цели:

Цел 4: Квалитетно образование – Обезбедување инклузивно и правично квалитетно образование и промовирање можности за доживотно учење за сите;

Цел 9: Индустрија, иновации и инфраструктура – Градење отпорна инфраструктура, промовирање инклузивна и одржлива индустријализација и поттикнување иновации.

Scroll to Top
Skip to content