Столче

Столче

Влезен број: 82 Датирање: почеток на XX век Материјал: дрво Функција: применета и украсна Занаетчиска изработка Димензи: горно ниво: широчина: 58 см; висина: 70 см; долно ниво: широчина: 50 см; висина: 35см

Date

04 Март 2023

Tags

Покуќнина

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.