Ибрик

Ибрик

Инвентарен број: Е/115 Датирање: XX век Димензии: пречник: 11 см; обем: 50 см; висина: 26 см; отвор: 6 см Материјал: месинг Машинска изработка Ибрикот стои на тркалезна ,,нога“ со мешеста форма што нагоре се стеснува во врат на кој има еден релјефен круг од каде што продолжува благо проширување нагоре во грло. На едната страна на најширокиот мешест дел е ставена рачка, а на другата страна има емзик ,,цицалка“, дел од кој истекува течноста од ибрикот. Отворот на грлото има кружна форма.

Date

04 Март 2023

Tags

Покуќнина

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.