Пушка кременарка, тип босанска чубуклија

Пушка кременарка, тип босанска чубуклија

Инвентарен број: И/10 Датирање: XVIII-XIX век Димензии: должина 133 см Ширина на кундак: 9 см Должина на кундак: 28 см Материјал: челик, месинг и црна коска Рачна изработка Пушката на кремен се состои од челична цевка што во долниот дел е обложена со месинг и има шест месингови алки. Завршува со дршка што е обложена со целосно декориран месинг.

Date

04 Март 2023

Tags

Оружје

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.