Пушка на кремен - тип „Џефердар“

Пушка на кремен - тип „Џефердар“

Пушка на кремен - тип „Џефердар“ Инвентарен број: И/29 Материјал: челик, месинг, седеф Рачна изработка Пушката од типот „Џефердар“ спаѓа во групата огнострелно оружје. На долниот дел на цевката е зацврстен набивач - дел што се користел за ставање барут со кој се палел кременот. На цевката има три декоративни алки. Мазната цевка и кундакот се споени со сребрен декоративен дел. Пушката завршува со кундак, украсен со раскошни седефни форми.

Date

04 Март 2023

Tags

Оружје

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.