МЕДИЦИНСКИ МИСИИ ВО МАКЕДОНИЈА

ПРЕДИЗВИЦИ НА ХУМАНОСТА

Првата светска војна на голема сцена го постави „вториот фронт“ каде мисиите станаа хуманитарна и воена неопходност во справувањето со тешките рани, епидемиите, инфекциите, гладот, но и грижата за бегалците и сирачињата. Лошите хигиенски и животни услови, тешките терени, разурнувањата, гладoт и загадената вода за пиење станаа погубни за војниците и цивилите. Во такви услови, општата здравствена и санитарна состојба на македонското население кое страдало од вековната присутност на заразните болести со најразлична патологија, стана очајна. Тоа ја стави Македонија на топографската мапа на присуството и делувањето на медицинските и добротворните мисии од повеќе земји од светот. Благодарение на воспоставените хируршки амбуланти и примената на стратегиите за превенција од епидемиите, кои еволуираа од изолација и карантин до санитарни мерки и имунизација беа спасени многу човечки животи.

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.