МАКЕДОНИЈА ВО ПРВА СВЕТСКА ВОЈНА 1914 - 1918

СВЕТОТ И БАЛКАНОТ, ГЕНЕЗА И ПОЧЕТОК

Композиција од музејски предмети кои во воени околности асоцираат на подготовност и почеток на воени дејствија.

*Труба

*Коскено свирче за јуриш од 1912 г.

*Сигнален пиштол

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.