МАКЕДОНИЈА ВО ПРВА СВЕТСКА ВОЈНА 1914 - 1918

СВЕТОТ И БАЛКАНОТ, ГЕНЕЗА И ПОЧЕТОК

Атентатот врз австроунгарскиот престолонаследник, надвојводата Франц Фердинанд од Австрија и неговата сопруга Софија во Сараево на 28 јуни 1914 година е настан впишан во светската историја. Овaа вест, која тоа лето го обиколи светот, видлива е и денес во содржината на повеќе зачувани автентични печатени медиуми. На 28 јули 1914 година атентатот, кој историски е дефиниран како casus belli, го официјализира почетокот на дотогаш најголемата империјалистичка војна - Првата светска војна 1914-1918 година. Сепак, вистинските индикатори кои ја поттикнаа војната се повеќеслојни и нѐ водат неколку децении наназад во XIX век. Најзастапени тези во светски рамки се дека таа се должи на изразениот империјализам, национализам, милитаризам, индустријализација, како и антагонизмот на воените сојузи здружени во Централните сили и Антантата, односно сферите на интерес на Големите Сили проектирани како глобално, така и регионално на Балканот.

*„Le panorama de la guerre de 1914-1915“ издадена од  Societe d'editions et de publications Librairie Jules Tallandier, Париз, втора деценија на XX век

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.