Средба со министерката за култура на Црна Гора, Маша Влаовиќ

Во посета на Музејот на македонската борба за самостојност беше министерката за култура на Црна Гора, Маша Влаовиќ. Во непосредна и срдечна атмосфера, директорката на музејот Даниела Николова и министерката Влаовиќ, разговараа за досегашните искуства на музејот со културните институции од Црна Гора, како и можностите за унапредување на соработката во иднина. Министерката и останатите гости од Црна Гора, ја посетија и постојаната поставка на музејот, под водство на директорката Николова.

Related Articles

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.