Средба со директорката на Музејот на македонската борба за самостојност

Деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски заедно со продеканите проф. д-р Јонче Ивановски и проф. д-р Снежана Мојсоска на 28.02.2023 година остварија средба со директорката на Музејот на македонската борба за самостојност г-а Даниела Николова.На средбата се разговараше за проширување на меѓуинституционалната соработката како и отворање на можноста за потпишување на меморандум за соработка помеѓу музејот и Факултетот за безбедност.
Во рамки на средбата беше остварена и посета на криминалистичкиот музеј.
 
 

Related Articles

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.