Продолжува соработката со Државниот архив

 
Соработката на НУ Музеј на македонската борба за самостојност и Државниот архив на Република Северна Македонија и оваа година е високо на агендата на двете институции и успешно продолжува, особено во истражувачката дејност.
Заеднички се започнати истражувања на фондови историски документи и материјали коишто не се обработувани речиси 30 години. Тоа се
фондот - Париската мировна конференција од 1919 година, како и фондот со документи од македонските друштва во Швајцарија (1918-1919), коишто се микрофилмувани и со сигнатура, донесени од Кантонската универзитетска библиотека во Лозана.
Ваквата успешна соработка меѓу експертите на двете институции се заснова врз насоките и елементите содржани во Спогодбата за соработка, што пред повеќе од една година ја потпишаа директорите, м-р Даниела Николова и д-р Емил Крстески.

Related Articles

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.