Договорена гостувачка изложба од Музејот на жртвите на геноцидот од Белград

Во посета на Музејот на македонската борба за самостојност беа претставниците на Музејот на жртвите на геноцидот од Белград, Србија, предводени од директорот Дејан Ристиќ. Во оваа прилика беше потпишан договор за организација на гостувачка изложба којашто ќе биде поставена во нашиот музеј од 1 до 30 ноември оваа година. Станува збор за изложба на делата на монахињата Марија, насловена „Светите новомаченици од Јасеновац во светлината на воскресението“. Договорот за организација на изложбата го потпишаа м–р Даниела Николова, директорката на Музејот на македонската борба за самостојност и д-р Дејан Ристиќ, директор на Музејот на жртвите на геноцидот. Оваа изложба е договорена како резултат на потпишаниот Протокол за соработка меѓу двете институции.

Related Articles

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.