Амбасадорот на Австрија во посета на Музејот на македонската борба за самостојност

Новиот амбасадор на Австрија во Р.С. Македонија , Н.Е. Мартин Памер, го посети Музејот на македонската борба за самостојност. Негов домаќин беше директорката Даниела Николова која, во оваа прилика, му ја презентираше постојаната поставка, новите содржини, измени и дополнувања на музејската поставка коишто се фокус во оваа тековна 2023 година како и привремената музејска изложба поставена во холот на музејот „120 години од Илинденското востание“.

Related Articles

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.