Запознај го животот во минатото

Продолжуваме со едукативни активности за ученици од секоја возраст. На 23 февруари 2023 година, бевме домаќини на учениците од 8 одделение од ООУ Григор Прличев од Скопје кои учествуваа во работилницата „Запознај го животот во минатото“
Во првиот дел од работилницата тие се запознаа со предметите и начинот на живеење на нашите предци во минатото претставени во етно куќичката во постојаната поставка. Дружењето го продолживме на сончевата тераса на музејот, каде учесниците ја изразија својата креативноста и стекнатите знаења.

Related Articles

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.