Замисли го животот во минатото

Продолжуваме со постојаната едукативна програма во нашиот музеј. На 28 и 29 Март учесници на работилницата „Замисли го животот во минатото“ беа учениците од второ одделение од  ООУ Блаже Конески од Скопје. Тие се запознаа со предметите и начинот на живеење на луѓето во минатото преку презентација во етно куќичката која е дел од постојаната музејска поставка. Потоа во релаксирана атмосфера ја израазија својата креативност со боенките подготвени од музејските едукатори. Со овој вид на работилници  настојуваме музејот повеќе да ги отвори вратите за децата, а музејската едукација  постојано да го развива пристапот и важноста од секаков вид на учење во музејот кон различни целни групи.

Related Articles

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.