Изработка на “Ќостек“

На 20 Декември 2022 година во Музејот на македонската борба се одржа креативната работилница за изработка на “Ќостек“ во соработка со здружението Креативна работилница- Мобилност Скопје .
Учесниците на оваа работилница се запознаа со сложеноста на изработката на ќостекот- празничен накит кој го носеле мажите и жените на носиите, како ланче за часовник или како амајлија. Низ разговор со членовите на здружението Мобилност имавме можност да разговараме за нивните потреби.
Музеите како општествено одговорна институција, секојдневно ја зголемуваат свеста за важностана на пристапноста и инклузијата во сите пори на општеството.

Related Articles

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.