Проект „ФОКУС“ (FOCUS-Fostering Of Capacities for Unique Senses experience for visitors)

Проектот „ФОКУС“ (FOCUS-Fostering Of Capacities for Unique Senses experience for visitors) презентира 10 предмети од постојаната музејска поставка со цел нејзино доближување до слабовидните и лицата со оштетен вид.

Проектот е поддржан од Балканска музејска мрежа (Balkan Museum Network) преку програмата за мали грантови и Хедли траст од Велика Британија.

Image
Image

На панели со димензии 100 см х 70 см претставени се тактилна слика и опис на предметот на Брајово писмо, фотографија и краток текст. За предметите изработени се видеа на знаковен јазик и аудио приказни со кои посетителите ќе имаат можност да слушнат и дознаат повеќе информации за предметите, без оглед на попреченоста.

Аудио и видео материјалите се достапни на нашата веб локација, на социјалните медиуми и на YouTube, како и галерискиот простор каде поврзувањето ќе биде овозможено со скенирање на QR код.

Паласка

https://youtu.be/YqYkSFRsM6A

Везме

https://youtu.be/gwdQMt1ISpM

Пушка

https://youtu.be/mVTM1p2h8ng

Килим

https://youtu.be/cdpXENz7Rf8

Пиштол

https://youtu.be/AVhpdvecJEY

Реализација: д-р Ирена Ружин, раководител на проектот, м-р Јове Парговски - тактилни слики, Катерина Шаркоска - интерпретација на знаковен јазик, Андријана Шокларовска - текст на Брајово писмо, д-р Силвана Петрова Насух - наратор, Михаил Марковски - аудио и видео монтажа, Гимел студио, Александар Котевски Дримкаст студио, Студио Кочов.

Опис на предмети и стручни консултации: Даниела Николова, кустос-советник; Коле Киселиновски, документатор; Владимир Јаневски, етнолог; Фима Трајковска, кустос-советник, адаптација на текстови Ана Вишинова, едукатор.

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.