Волнен килим

Волнен килим

Инвентарен број: Е/476 Датирање: почеток на XX век Материјал/техника: ткаен на широк хоризонтален разбој Димензии: должина 395 см; ширина 342 см Пиротски килим од една дипла. Широко геометризираното поле на килимот е украсено со ситна орнаментика и најзастапена е формата ромб. Во централниот дел симетрично е вткаена ромбоидна орнаментика со вегетациски елементи што личат на ситни цветчиња распоредени на гранка. Внатрешниот дел е исполнет со два ромбоидни орнамента, поголем и помал, кои го потенцираат центарот на килимот. На четирите агли на килимот има помали ромбоидни орнаменти украсени со флорална орнаментика. Надворешната страна на ромбовите кон аглите е украсена со мали квадратчиња што се нижат едноподруго и личат на оро. На краевите на килимот, преку целата должина и широчина, е поставена рамка - чембер, а внатрешниот дел е збогатен со флорална орнаментика. На двата краја, по широчина, килимот е украсен со густи реси.

Date

04 Март 2023

Tags

Покуќнина

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.