Арбија

Арбија

Инвентарен број: И/48 Должина: 40 см; должина на цевка: 37,5 см; должина на алка: 5 см Материјал: челик и месинг Арбијата е надворешен дел на пиштолите и на пушките на кремен. Најчесто е зацврстена на долниот дел на главната цевка на оружјето. Тоа е челична права цевка што во горниот дел завршува во дршка. Горниот дел на мазната челична цевка завршува со стилизиран месингов дел со вертикални издигнувања. На врвот на месинговата дршка има мазна топчеста формација околу која се наоѓа богато декорирана месингова алка. Алката се користи и за закачување. Арбијата како орудие претставува прибор што се користел за полнење барут во оружјето на кремен.

Date

04 Март 2023

Tags

Оружје

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.