Саан

Саан

Инвентарен број: Е/4 Датирање: XX век Дијаметар: 30 см Материјал: бакар Изработка: техника со исчукување Саанот е сад со тркалезна форма, со рамно дно и со повисок перваз на работ, декориран со задебелена кружна линија. Во централниот дел на внатрешната мазна страна на металната чинија има натпис по следниов редослед: 1766, на средина има нечитлив текст што треба да биде предмет на дополнителни истражувања и на крајот пишува МАХАЛА ТОПАНА.

Date

04 Март 2023

Tags

Покуќнина

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.