Шестмесечен извештај за работата во 2017 година

PDFdownload

Годишен извештај за работата во 2016 г.

PDFdownload

Годишен извештај за работата на Музејот на македонската борба - Скопје

PDFdownload

Програмски активности за 2015

ИЗВЕШТАЈ за остварување на годишна програма за работа за 2015г.