Групна посета

 

Секоја група која брои 10 или повеќе лица со претходно закажување на нашите телефони има можност за купување групни билети за посета на музејот.

Посетата на организирани групи, студенти и ученици, може да се закаже на следните телефони:
02 3 256 667
02 3 256 668 
072 422 975

контакт лице: Влатко Трајковски