Пристапност

 pristapnost

Објектот на Музејот на македонската борба е граден според современите стандарди за пристапност. Главниот влез на музејот е лесно пристапен за лица со хендикеп. Во објектот постојат лифтови и тоалети за хендикепирани лица. Во изложбените простории и во холот постојат места за одмор.
Музејот поседува две инвалдиски колички кои се на располагање за користење.
За слепите и слабовидни лица музејот отпечати каталог на музејската поставка на Браево писмо.

Доколку имате посебни барања во врска со посетата ви стоиме на располагање на нашите контакт телефони.
3 256 667 и 3 256 668