Публикации

каталог 2012

 

Каталог (2012)

НУ Музеј на македонската борба за државност и самостојност - Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим

Избор и подготовка: д-р Зоран Тодоровски

 

каталог - браево писмо

 

Каталог (2012)

НУ Музеј на македонската борба за државност и самостојност - Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим Избор и подготовка: д-р Зоран Тодоровски

 


монографија

 

 

Монографија (2012)

НУ Музеј на македонската борба за државност и самостојност - Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим
Автори: д-р Зоран Тодоровски, д-р Даринка Петреска, д-р Виолета Ачкоска

 

 

 

Писмо до Македонија

 

 

Каталог (2012)

Писма до Македонија
Автор: д-р Бранислав Светозаревиќ

 

 

 

Слики со историска тематика во Музејот на македонската борба

 

 

Слики со историска тематика во Музејот на македонската борба
Автор: д-р Владимир Величковски

 

 

 

Музејот пријател на децата

 

Каталог (2015)

Музејот пријател на децата
Автор: Данијела Трајкова-Крстиќ

 

 makedonski nosii

 

Каталог (2015) 

„Македонските национални носии на разгледниците 1890-1950“ – македонскиот фолклор и идентитетот
Автор: д-р Бранислав Светозаревиќ

 

 

 

 kiril i metodij

Каталог (2015)
Светите браќа Кирил и Методиј – сесловенски просветители
Автор: д-р Бранислав Светозаревиќ

 

 

 

 

naslovna katalog

 

 

 

 

Каталог (2016)
Пет години Музеј на македонската борба
Избор на текст: м-р Маја Миноска-Павловска, д-р Бранислав Светозаревиќ

 

 

 

naslovna

Каталог (2016)
Македонија и меѓународната заедница

25 години независност на Република Македонија
Од збирката на д-р Бранислав Светозаревиќ