Информации од јавен карактер

Контакт тел: 023256668

Контакт лице: Маја М. Павловска 

Контакт е-пошта: maja.pavlovska@mmb.org.mk

Преземи Листа на информации од јавен карактерPDFdownload

Преземи Образец за барање на информации од јавен карактер

Word icon

PDFdownload

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР (БАРАЊА И ОДГОВОРИ)
Барање и одговор за слободен пристап до информации избрани и именувани лица, обем и состав на управни одбори
Преземи фајл.
Image

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.